Wednesday, March 16, 2011

મર્સી કિલીંગ....

કૉમામાં સરી પડેલો આપણો સંબંધ...
ક્યાં સુધી જીવાડશું
એના પળેપળ ક્ષીણ થતા જતાં
સ્વરૂપને?

એના દયા-મૃત્યુ માટેની મારી અરજી
હવે તો સ્વીકારી લે !

- ધર્મેશ પટેલ