Friday, February 28, 2014

ચકલી ઉડે ફુરરરર.....

એક ચકલા અને એક ચકલીને એક દિવસ અચાનક મળવાનું થયું.
ચકલીને જોતાંજ ચકલાના કાનમાં તો બૉલીવુડ રૉમ-કોમના ગીતો ગુંજવા લાગ્યા..
ચકલાની તો જાણે આખી દુનિયા સ્લૉ-મોશનમાં ચાલી ગઈ...

ચકલીએ પણ તો પોતાની પાંખો વીંઝીને ઈશારો આપ્યોજ હતો ને;
એટલે ચકલાથી તો રહેવાયું જ નહિં..
એણે તો કહી દીધું ચકલીને “ચીં..ચીં..(આઈ લવ યુ )”
થોડા સમય બાદ ભલે, પણ ચકલીએ જવાબ દીધો “ચું..ચું.. (મી ટુ !)”
ચકલો તો ભઈ રાજીનો રેડ..

પછી એક દિવસ ચકલાએ ચકલીને કહ્યું-
“ચલ આપણે આપણો સંબંધ કમીટ કરીએ “
ચકલીએ પાંખો વીંઝી
આ ઈશારો સમજી ચકલાએ તો પાંખો કાપી;
પોતાની અને ચકલીની પણ...

થોડા દિવસો પછી પાંખો વધી એટલે ફરીથી ટ્રીમ કરી..
ચકલો તો પ્રેમ કરતો રહ્યો અને પાંખો ટ્રીમ કરતો રહ્યો...
અને ઉડવાનું ભૂલતો રહ્યો....

પણ પાંખ એટલે ઉગવાનું નામ,
અને ઉડવાનું નામ....

એક દિવસ ચકલી કહે “ ચલ આપણે ચકલી ઉડે ફુરરરર રમીયે”
જસ્ટ ફોર અ ચેન્જ આ રમત રમી શકાય એટલે ચકલાએ હા પાડી.
ચકલી બોલી “ ચકલો ઉડે?
ચકલો કહે “ના ઉડે..”
ચકલો બોલ્યો “ ચકલી ઉડે?”
ને
ચકલી ઉડી ગઈ..ફુરરરર.....

- ધર્મેશ પટેલ

1 comment:

Rahul said...

nice one